Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „AML“), Unicareal s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Tento vnitřní oznamovací systém byl zaveden Vnitřním předpisem o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti 1.8.2023.

Vnitřní předpis je dostupný zde: 

Příslušnou osobou dle vnitřního oznamovacího systému je Ivana Slavíčková.

Podání a příjem oznámení

  1. Písemně doručením v obálce označené „pouze k rukám příslušné osoby“ na adresu Unicareal s.r.o., Hlinky 44/112a, Brno, 60300
  2. Emailovou zprávou na adresu [email protected]
  3. Telefonicky na číslo 774 740 346
  4. Osobně po domluvě s příslušnou osobou.

Kontakt